رویداد

کنگره جهانی درد آمستردام 2021

کنگره جهانی انجمن بین المللی مطالعه درد در تاریخ ششم لغایت دهم تیر ماه سال هزار و چهارصد در شهر آمستردام برگزار می شود.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید