ویدیو

طب تسکینی قسمت دوم

از کنفرانس های هفتگی گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید