تماس با ما

آدرس ما

شیراز - بیمارستان فوق تخصصی شهید دکتر چمران - درمانگاه طب تسکینی

شیراز - خیابان اردیبهشت - ساختمان مهر - طبقه دوم

به ما ایمیل بزنید

draminreza_khaledi@irimed.org

با ما تماس بگیرید

9369 747 98991+

9291 3231 9890+

9291 3231 98713+

فرم تماس