تماس با ما

آدرس ما

شیراز - بیمارستان فوق تخصصی شهید دکتر چمران - درمانگاه طب تسکینی

به ما ایمیل بزنید

draminreza_khaledi@irimed.org

با ما تماس بگیرید

9369 747 0991

فرم تماس