مقاله

تعیین شیوع تجویز چند دارویی (پلی فارمسی) در بیماران بستری مبتلا به سرطان پیشرفته که با سرویس طب تسکینی بیمارستان امام خمینی درسال 1396 مشاوره شده اند.

فایل قابل دانلود:

دانلود فایل PDF

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید